AaltenKunstmeststrooiertest

Net als vorig jaar kunt u zich ook dit jaar weer aanmelden voor de kunstmeststrooiertest, die wij samen met Dynatest in Aalten organiseren.

Na de test bent u ervan verzekerd, dat uw strooier perfect functioneert en dat de kunstmestkorrels gelijkmatig over het land worden verdeeld, waardoor er een goed strooibeeld ontstaat.

Dynatest komt hiervoor bij De Kruyf Mechanisatie in Aalten en voert de testen ter plekke en onder praktijkomstandigheden uit. Na een werkgang over de testbaan, kan de specialist het strooibeeld vastleggen en eventuele afwijkingen signaleren. In dat geval wordt de strooier bijgesteld en vinden zo nodig nog enkele werkgangen plaats totdat het strooibeeld goed is.

De resultaten van de test worden zowel cijfermatig als grafisch weergegeven in het testrapport, dat u wordt toegezonden.

Veel akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers nemen deel aan teelten onder begeleiding, vaak verbonden aan keurmerken. Het testen en afstellen van de kunstmeststrooier vormt een onderdeel van de eisen verbonden aan deze teelten. Dynatest geeft, na goedkeuring van de strooier, voor dergelijke tests naast het testrapport ook een goedkeuringscertificaat af.

Dynatest verzorgt voor meerdere strooierfabrikanten het testen van de nieuwe machines. De eindgebruiker is verzekerd van een goed werkende machine en voldoet direct aan de milieueisen van de verschillende keurmerken.

Bemesting van perceelranden staat, met name uit milieutechnisch oogpunt, aanhoudend in de belangstelling. Strooierfabrikanten hebben verschillende kantstrooisystemen op de markt gebracht om te voorkomen, dat kunstmest in de sloot komt of op het land van de buurman. Ook op het gebied van kantstrooier kan Dynatest uw strooier testen en afstellen.

Dynatest heeft in de loop van de jaren een gedegen kennis van alle merken en typen strooiers opgebouwd. Er wordt voortdurend kennis en ervaringen uitgewisseld met de strooierfabrikanten. Dynatest werkt volgens algemeen erkende testvoorwaarden en wordt dan ook op het gebied van kunstmest strooien als een erkend instituut aangemerkt. Er wordt gewerkt volgens de NEN 13739 norm.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden.